Cilësia e ejakulimit të meshkujve lidhet me Personalitetin, thotë studimi fundit

Cilësia e ejakulimit të meshkujve lidhet me Personalitetin, thotë studimi fundit
 
 Dihet që Psikologët, ndoshta më shumë se studiuesit e tjerë,  herë pas here shtyjnë kufijtë e besueshmërisë sonë me gjetjet e tyre. Ashtë një shenjë dalluese e disiplinës. Është pjesë e asaj që e bën psikologjinë kaq interesante për një audiencë të përgjithshme, por gjithashtu hap derën e disa shkencave potencialisht problematike dhe mashtruese.

"Beso, por verifiko" mund të jetë qasja e saktë kur vlerëson disa nga gjetjet më të dyshimta në kërkimet psikologjike. Hulumtimet e reja që shfaqen në revistën amerikane 'Personality and Individual Differences" (Personaliteti dhe Dallimet individuale) u përpoqën të bënin pikërisht këtë. Një ekip psikologësh të udhëhequr nga Tara DeLecce i Universitetit Oakland rishikuan një pretendim interesant, por të diskutueshëm - që cilësia e ejakulimit të meshkujve mund të lidhet me tipare të caktuara të personalitetit, si vetëbesimi, ekstraversioni dhe qasjet shoqëror, shkruan Psychology Today.

"Cilësia e ejakulimit është një masë e pjellorisë që përfshin lëvizshmërinë e spermës, numërimin, përqendrimin, shpejtësinë dhe morfologjinë", deklaroi DeLecce dhe ekipi i saj. "Disa hulumtime kanë raportuar marrëdhënie midis dimensioneve të personalitetit dhe cilësisë së ejakulimit, por ky hulumtim ka kufizime metodologjike. [...] Në studimin aktual, ne kemi hetuar marrëdhëniet midis gjashtë dimensioneve kryesore të personalitetit dhe cilësisë së ejakulimit në një dizajn që ofroi disa përmirësime metodologjike mbi hulumtimet e mëparshme."

Për ta realizuar këtë, DeLecce dhe ekipi i saj rekrutuan 45 burra midis moshës 18 dhe 34 vjeç për të marrë pjesë në një eksperiment shumëfazor. Për t'u kualifikuar në studim, burrat duhej të ishin në një marrëdhënie heteroseksuale dhe seksuale aktive. Ata nuk mund të ishin nënshtruar trajtimit të infertilitetit në të kaluarën dhe as nuk mund të kishin pasur një vazektomi.

Eksperimenti u zhvillua në tre seanca të ndara. Në seancën e parë, pjesëmarrësve iu kërkua të bënin një seri testesh të personalitetit të vetë-raportimit. Gjatë kësaj seance, studiuesit mblodhën gjithashtu disa matje të trupit, duke përfshirë lartësinë, peshën dhe BMI. Pastaj, pjesëmarrësve iu dhanë materialet që do të duheshin për të mbledhur dhe transportuar dy derdhje masturbuese. Pjesëmarrësit u informuan që të abstenojnë nga derdhja për të paktën 48 orë para çdo seance masturbuese dhe të dorëzojnë mostrat e derdhjes në laborator brenda një ore nga derdhja.

Tjetra, studiuesit analizuan cilësinë e spermës së pjesëmarrësve dhe vlerësuan lidhjen e tyre me gjashtë dimensione thelbësore të personalitetit: ndershmëri-përulësi, emocioni, ekstroversioni, pajtueshmëria apo ndryshe prirja për t'u përshtatur në gjetjen e dakordësisë, ndërgjegjja dhe hapje ndaj përvojave.

Ja çfarë gjetën. Një analizë fillestare, e cila merrte parasysh ndryshore të tilla si mosha, BMI dhe kohëzgjatja e abstenencës, zbuloi se pajtueshmëria dhe hapja ndaj përvojave ishin të lidhura në mënyrë të konsiderueshme me cilësinë e ejakulacionit - burrat me pajtueshmërinë më të madhe dhe të hapur kishin cilësi më të ulët të ejakulimit, mesatarisht. Sidoqoftë, një analizë vijuese, për të "identifikuar nëse ndonjë nga gjashtë dimensionet e personalitetit e parashikonte eksluzivisht mënyrë unike të ejakulacionit", ndërsa ende llogaritet për ato ndryshore shtesë, nuk tregoi asnjë lidhje të rëndësishme midis tipareve të personalitetit dhe cilësisë së ejakulimit.

Autorët përfundojnë, "Ne siguruam prova paraprake që pajtueshmëria mund të shoqërohet negativisht me cilësinë e derdhjes, megjithëse paralajmërojmë që kjo marrëdhënie garanton përsëritje nga hulumtimet e ardhshme."
Previous Post Next Post