Tipari njerëzorë më i fuqishëm jo fizik që tërheq të tjerët

çift duke u përkëdhelur
 Tërheqjen e kuptojmë kur e ndiejmë. Dhe nuk ka të bëjë aspak me paraqitjen e jashtme. Nëse do të emërosh pesë njerëz me të cilët dëshiron të kalosh kohën, ka shumë të ngjarë që lista juaj të pasqyrojë vetëm pesë personat më tërheqës fizikisht që njihni.

Ne të gjithë kemi njerëz në jetën tonë që na bëjnë të ndihemi të lumtur, njerëzit me të cilët duam të qëndrojmë pranë. Nga ana tjetër, ka njerëz që përpiqemi t'i shmangim, sepse na bëjnë të ndihemi të stresuar dhe të drenazhuar emocionalisht. Cili është ndryshimi? Ndoshta nuk përbën surprizë, por nuk ka të bëjë me mënyrën se si duken.

Afeksioni, Përkatësia, dhe Prania Afektive

Një faktor kryesor në tërheqjen tonë ndaj të tjerëve është mënyra se si na bëjnë të ndihemi. Ne tërhiqemi nga njerëzit që na bëjnë të ndihemi të lumtur, shpresëdhënës dhe optimistë, dhe kur ata janë larguar, ne duam t'i shohim sërish.

Hulumtimet tregojnë se si funksionon kjo.

Noah Eisenkraft dhe Hillary Anger Elfenbein, në një artikull të titulluar "Mënyra se si ti më bën të ndihem" (2010), shqyrtoi mënyrën se si njerëzit ndikonin në mënyrën se si ndjehen të tjerët. Duke shqyrtuar të dhënat nga 48 grupe, ata gjetën dallime konsistente, individuale në emocionet që njerëzit ndiejnë, të njohura si ndikimi i tipareve, si dhe në emocionet që njerëzit shfaqin tek të tjerët, të njohura si prania afektive e tipareve.

Pas kontrollit për "sëmundjen ngjithëse emocionale", ata raportojnë se emocionet e ndryshme që njerëzit ndjejnë ndodhin për shkak të ndikimit të tipareve dhe të pranisë afektive. Ata gjetën prani afektive pozitive që lidhej me "centralitetin e rrjetit" më të madh - të reflektuar në numrin e individëve që renditën pjesëmarrësin si një mik të ngushtë - dhe prania negative afektike e lidhur me ekstraversionin më të madh, por një pajtueshmëri më të ulët.

Eisenkraft dhe Elfenbein vënë në dukje se rezultatet e tyre ilustrojnë "efektet partnere" brenda ndërveprimit shoqëror, të përshkruara si "sjellja dhe ndjenjat që lindin në të tjerët dhe, rrjedhimisht, gjurma që dikush lë pas."

Gjetja e asaj pranie afektive shkon përtej ngjitjes emocionale, ata e pranojnë se emocioni i nxitur nuk është vetëm për kapjen e emocioneve që po përjetojnë të tjerët. Sugjerojnë se mekanizmat e transmetimit mund të përfshijnë dallime në stilet shprehëse-jo-verbale, si dhe modelet e sjelljes ndërpersonale, siç janë aktet e ngrohtësisë ose dominimit.

Eisenkraft dhe Elfenbein mendonin se dëshmitë e tyre për praninë afektive të tipareve ishin veçanërisht të forta, sepse shqyrtonin se si njerëzit ndiheshin kur ishin me të afërmit e tyre në mjedise të ndryshme, në krahasim me mënyrën se si pjesëmarrësit ndërveprojnë me të huajt. Ndikimi i pranisë afektive midis të huajve u provua nga hulumtimet e mëvonshme.

Prania afektive nxit interesin romantik

Raul Berrios dhe të tjerë, në një studim të titulluar "Përse më bën të ndihem mirë?" (2015) ekzaminon se si prania afektive ndikon në interesin romantik. Ata kishin 40 njerëz që morën pjesë në një festë të lidhjeve të shpejta, të cilët u lidhën me 6 ose 7 partnerë të seksit të kundërt.

Duke përdorur një analizë të modeleve të marrëdhënieve shoqërore, ata konfirmuan se pjesëmarrësit kishin më shumë gjasa të dëshironin të shihnin partnerët apo partneret me të cilët u lidhën shpejt sërish, kur ata kishin një prani më pozitive afektive. Kështu, krijimi i emocioneve pozitive duket se nxit tërheqjen romantike.

Ndër konkluzionet e tjera, Berrios dhe të therët gjetën se sa i përket disponimit dhe aftësive emocionale, njerëzit që punojnë për të përmirësuar emocionet e tyre dhe janë të sintonizuar me emocionet e të tjerëve kanë më shumë gjasa të rrezatojnë emocione pozitive tek njerëzit e tjerë. Është interesante, sidoqoftë, që ata gjetën se njerëzit që krijojnë emocione pozitive në të tjerët jo domosdoshmërisht përjetojnë vetë emocione pozitive.

Lidhur me tiparet e personalitetit, ata gjetën se pajtueshmëria dhe ekstraversioni ishin dy tiparet e lidhura me praninë pozitive afektive. Ata theksojnë se njerëzit e këndshëm janë të angazhuar dhe të vëmendshëm, prandaj pritet që të tejçojnë përgjigje pozitive emocionale në të tjerët.

Sidoqoftë, lidhja midis ekstraversionit dhe pranisë pozitive afektive ishte e papritur, duke pasur parasysh se studimi i Eisenkraft dhe Elfenbein (2010) gjeti se ekstraversioni lidhej me praninë negative afektive. Berrios dhe të tjerët sugjerojnë se ndoshta dallimi ka të bëjë me llojet e ndryshme të ndërveprimeve ndërpersonale në të dy studimet. Festa e tyre e lidhjeve të shpejta mund të ketë nxitur emocione pozitive tek ekstravertët, të cilët mund të kenë nxitur emocione reciproke pozitive tek partnerët me të cilët ndërvepruan.

Mënyra se si ti më bën të ndihem

Fatmirësisht, tërheqja duket se është më shumë se çfarë ka nën lëkurë. Përfshin jo vetëm se si ne dukemi, por edhe mënyrën se si i bëjmë të tjerët të ndihen. Në tërheqjen dhe lidhjen me të tjerët, përshtatshmëria dhe rregullimi emocional nxisin emocione pozitive dhe parashikojnë suksesin relacional.
Previous Post Next Post