Kuptimi psikologjik i Dhimbjeve Kronike, nuk është "në kokë"

njeri duke prekur qafën nga dhimbja kronike

 Shumica e njerëzve i konsiderojnë dhimbjet kronike - që zgjasin për muaj apo vite, si artriti apo dhimbja e shpinës - si një gjendje mjekësore që duhet të trajtohet ekskluzivisht nga një mjek ose një fizioterapist. Kjo qasje shpesh është e gabuar - dhe ka rezultuar me dëme shumë të mëdha, veçanërisht në vitet e fundit. Në vijim të do mësojmë se si të trajtojmë një gjendje kronike mjekësore me një model alternativ që redukton dëmet dhe njëkohësisht përmirësuar rezultatet.

Mënyra se si njerëzit mendojnë për dhimbjen kronike është e rëndësishme për dy arsye. Një arsye është se dhimbja kronike është një nga llojet më të zakonshme të problemeve shëndetësore në SHBA për të rriturit. Për shembull, statistikat tregojnë se dhimbja kronike prek 1 në 5 (20 përqind) të të rriturve. Kjo përkthehet në më shumë se 50 milion amerikanë. Prandaj, konsensusi në lidhje me dhimbjen kronike, ndikon në shumë njerëz në mbarë botën.

njeri duke prekur shpinën nga dhimbja kronike

Arsyeja e dytë është se kur njerëzit me dhimbje kronike e shohin gjendjen e tyre vetëm si një problem mjekësor, rrezikojnë të mbështeten vetëm në trajtime mjekësore siç janë ilaçet e dhimbjes dhe operacionet. Është e qartë se pacientët me dhimbje kronike rrijnë rezultate të shkëlqyera vetëm me trajtime mjekësore; megjithatë, shumë pacientë të tjerë përftuan përmirësime të kufizuara, madje edhe dëmtime të tilla si komplikime kirurgjikale ose varësia ndaj ilaçeve të dhimbjes. Sa më shumë një pacient mbështetet që qasjet mjekësore si burimi kryesorë i trajtimit të dhimbjes kronike, aq më i lartë është risku i përjetimit të rezultateve negative.

Bazuar në më shumë se gjysmë shekulli të hulumtimit të dhimbjes, tani e dimë se është më e saktë të mendojmë për dhimbjen kronike si gjendje mjekësore dhe gjendje psikologjike, nashkë. Pjesa psikologjike e dhimbjes kronike i referohet shkallës së efekteve negative sociale, emocionale dhe cilësisë së jetës të përjetuara nga pacienti. Në të njëjtën mënyrë, pacienti me dhimbje kronike ndryshon shumë sa i përket ndikimit të anës mjekësore - për shembull, një pacient me dhimbje kronike të shpinës mund të vazhdojë të marrë pjesë në të gjitha aktivitetet sociale në një formë të modifikuar, ndërsa një tjetër pacient mund të qëndrojë i izoluar për shkak të së njëjtës dhimbje. Hulumtimet tregojnë, për shembull, se 33-50 për qind e pacientëve me raport të dhimbjes kronike, tregojnë nivele klinike të larta të depresionit ose ankthit.

teoria e hierarkive të nevojave të maslow, tabela
Për të vlerësuar psikologjinë e dhimbjes kronike, është e dobishme t'i referohemi një teorie klasike psikologjike të quajtur hierarkia e nevojave të Maslow. Psikologu Abraham Maslow besonte se motivimi njerëzor mund të kuptohet në kuptimin e nxitjeve të lindura për të përmbushur nevojat fizike, sociale, intelektuale dhe shpirtërore. Ai gjithashtu besonte se këto nevoja mund të urdhërohen nga nevojat themelore të njëjta si në botën e kafshëve siç janë siguria në nivelin më të lartë. Në modelin e Maslow, dhimbjet psikologjike dhe vuajtjet emocionale ndodhnin kur njerëzit nuk ishin në gjendje të gjejnë një mënyrë për të përmbushur nevojat e tyre njerëzore dhe e gjenin veten në kurth, të pa fuqishëm për t'u rritur (p.sh., stresi financiar që shkakton tek një person luftë të brendshme për të përmbushur nevojat bazë si strehimit dhe nevojave të sigurisë, ose një divorc që prodhon depresion duke prishur nevojat e rëndësishme sociale dhe emocionale.

Dhimbja kronike është një gjendje e rrallë me veti për të prishur të gjitha nivelet e hierarkisë së Maslow. Përtej përvojës së pakëndshme të vetë dhimbjes, konsideroni disa nga mënyrat se si dhimbjet kronike ndikojnë në nevojat tona njerëzore:

Dhimbja kufizon aftësinë tonë për të ruajtur rolet tona familjare si kujdesi ndaj familjes, prindërve dhe bashkëshorit.

Faji, është një përvojë e zakonshme në mesin e pacientëve me dhimbje kronike, kur ndihen të papërshtatshëm si prindër ose partnerë romantikë.

Dhimbja rritë varësinë tonë nga të tjerëve. Shumë pacientë me dhimbje kronike ndjejnë si një lloj barre me kalimin e kohës.

Dhimbja krijon paqartësi për të ardhmen, duke tronditur stabilitetin financiar dhe qëllimet e ardhshme. Ankthi dhe frika janë përgjigjet emocionale më të zakonshme.

Dhimbja dëmton marrëdhëniet me familjen, miqtë dhe punën. Pacientët me dhimbje kronike shpesh bëhen të izoluar dhe të shkëputura nga të tjerët.

Dhimbja shpesh vjedh burimet e lumturisë, kontributin dhe arritjet si aftësia e pacientit për t'u angazhuar në hobi, punë dhe aktivitete rekreative.

Rezultati është se dhimbja kronike shton shumë burime të stresit, ndërsa njëkohësisht redukton tej mase burimet tona të shpërblimit dhe kuptimit.

Për shkak se dhimbja kronike përfshin një anë mjekësore dhe një anë psikologjike, shumë pacientë me dhimbje kronike përfitojnë nga përfshirja e një psikologu dhimbje si pjesë e programit të tyre të trajtimit. Pacientët shpesh reagojnë ndaj një rekomandimi të psikologjisë së dhimbjes si një kërcënim, duke besuar se psikologjia e dhimbjes u thotë pacientëve se dhimbja është "në kokën e tyre". Megjithatë, kjo nuk është e vërtetë. Trajtimet e psikologjisë së dhimbjes janë potencialisht të dobishme për çdo pacient me dhimbje kronike. Kjo është për shkak se psikologjia e dhimbjes synon të ndihmojë secilin pacient të adresojë mënyrat në të cilat gjendja e tyre e dhimbjes po ndërhyn në aftësinë e tyre për të përmbushur nevojat e tyre njerëzore, duke përdorur metoda të ndryshme trajtimi për të rivendosur marrëdhëniet dhe për të përmirësuar funksionin, kuptimin, kontributin dhe burimet e rritjes personale.
Previous Post Next Post