Mikro-Tradhtia, është vërtetë e Keqe?

Mikro-Tradhtia, është vërtetë e Keqe?
 

 Koncepti i mikro-tradhtisë nisi të shfaqet në mediat sociale si një formë e azhurnuar e asaj që dikur quhej 'flirtim'. Në mikro-tradhti, ju i dërgoni sinjale dikujt jashtë marrëdhënies tuaj që jeni në dispozicion si një partner seksual potencial. Megjithatë, për shkak se kjo është "mikro", në të vërtetë ju nuk keni ndërmend të veproni bazuar në atë dëshirë. Kur mikro-tradhtia shoqërohet me fantazi, pyetja bëhet nëse po lëvizni shumë më pranë vijës midis flirtimit të padëmshëm dhe veprimeve që mund të shkatërrojnë marrëdhënien tuaj më të rëndësishme.

Disa mund të argumentojnë se mikro-tradhtia, edhe me fantazitë, mund të jetë e dobishme për marrëdhënien tuaj kryesor. Në fund të fundit, askush nuk është lënduar nga gjendja juaj mendore, dhe nëse kjo pasuron gëzimin ndaj seksit me partnerin tuaj, nuk duhet të ketë pasoja dëmtuese. Shkolla e Psikologjisë Baruch Ivcher (Herzliya, Izrael) Gurit Birnbaum dhe kolegët (2019) besojnë se me kalimin e kohës, është normale për partnerët në një marrëdhënie intime që t'i lënë mendjet e tyre të humbasin drejt objektivave "jashtë marrëdhënjes". Sipas fjalëve të tyre, fantazitë e tilla i lejojnë partnerët të kërkojnë "risi dhe shumëllojshmëri pa kërcënuar marrëdhënien." (fq. 461). Fantazitë bëhen problematike, megjithatë, kur njerëzit fillojnë të krahasojnë imazhet epshore me partnerët e tyre aktual dhe të zbulojnë se partnerët e tyre fillojnë të bëhen gjithnjë e më pak e më pak të dëshirueshme sesa ai apo ajo e imagjinuar.

Siç vë në dukje skuadra izraelite, fantazitë seksuale për njerëzit e tjerë mund të shihen si kompensim për vështirësitë në marrëdhënie me partnerin e vet. Në këtë pikëpamje kompensuese, realiteti alternativ që krijoni në fantazitë tuaja, mund të ndihmojë në rregullimin e stresit. Përbërja e "marrëdhënieve burnout", fantazitë tuaja për këtë arsye mund t'ju ndihmojnë të qëndroni besnikë në realitet te partneri juaj, sepse gjithçka keni bërë është qq jeni angazhuar në ikje të padëmshme. Në terapi, ekspertët e marrëdhënieve madje mund të shkojnë aq larg sa të trajnuar klientët e tyre se si të fantazojnë për këtë arsye. Pyetja që mbetet pa përgjigje nga hulumtimi i mëparshëm është nëse fantazitë për partnerët e tjerë të marrëdhënieve në të vërtetë mund të dëmtojnë marrëdhënien primare duke rritur nivelin e dëshirës ndaj atij personi, sepse fantazitë seksuale mund të çojnë në veprime me pasoja të vërteta (faqe 462.

çift mbi krevat

Birnbaum dhe kolegët e saj filluan hetimet e tyre, duke kundërshtuar pikëpamjen se fantazitë seksuale për individë jashtë marrëdhënies do të rrisin kënaqësinë seksuale me pikëpamjen alternative që këto fantazi mund të çojnë në telashe. Në katër studime që ndryshojnë nga metodat eksperimentale në raportimin e përditshëm të eksperiencës, studiuesit izraelitë diferencuan fantazinë seksuale dhe jo-seksuale midis partnerëve romantikë dhe jashtë- - marrëdhënjes. Hetimi i parë, duke përdorur studentët e kolegjit izraelit, përfshinte ekspozimin e pjesëmarrësve në një nga dy kushtet fantazistike, në të cilat ata ndoqën udhëzimet për t'u angazhuar në fantazitë seksuale rreth partnerit të tyre kundrejt një individi jashtë marrëdhënies. Variabli i rezultatit në këtë studim të parë përfshinte vlerësimet se sa shumë dëshirë seksuale ndiheshin ndaj partnerëve të tyre. Të gjeturat sugjeruan se fantazia në marrëdhënje ishte e dobishme për partnerin, por e njëjta gjë ndodhi edhe me (në një masë më të vogël) fantazitë jashtë - marrëdhënjes.

Studimi i dytë përfshinte gjendjen fantazuese jo-seksuale në të cilën partnerët e imagjinonin veten të angazhoheshin si në aktivitetet seksuale dhe jo-seksuale me partnerët e tyre ose dikë tjetër. Këto gjetje, të bazuara në një manipulim laboratorik, treguan se fantazitë seksuale për partnerët e tyre çuan pjesëmarrësit të ndiheshin më tërheqës ndaj partnerit të tyre sesa fantazistët jashtë - marrëdhënjes. Megjithatë, kjo e fundit nuk kishte efekte negative. Megjithatë, autorët besonin se për shkak se manipulimi u zhvillua në laborator, dhe me fantazitë që mund ose nuk mund të ishin reale, ata nuk ishin të gatshëm të nxjerrin një përfundim pro apo kundra të fantazive seksuale.

Dy studimet e mëvonshme kaluan nga laboratori në jetën e përditshme. Pjesëmarrësit në të parën nga këto studime të përditshme të jetës mbajnë shënime mbi fantazitë e tyre seksuale si dhe sjelljet e tyre që shoqërojnë marrëdhëniet (si seksuale dhe jo seksuale) gjatë një periudhe 21-ditore. Të gjithë pjesëmarrësit ishin në marrëdhënie bashkëjetese heteroseksuale, mesatarisht 25-26 vjeç dhe ishin në një marrëdhënie të qëndrueshme monogame për të paktën 6 muaj. Të dy anëtarët e 48 çifteve raportuan se kishin fantazi seksuale në rreth një të tretën e ditëve; por dy të tretat e fantazive janë raportuar nga vetëm një anëtar. Ashtu si në studimet laboratorike të mëparshme, vlerësimet e përvojës së përditshme treguan se partnerët që fantazonin rreth seksit me partnerët e tyre u angazhuan në marrëdhënie më të forta sesa sjelljet që dëmtojnë marrëdhëniet. Sidoqoftë, fantazitë për partnerët jashtë - marrëdhënjes nuk kishin as efektet pozitive dhe as negative.

Si përmbledhje: nëse doni të përfitoni në marrëdhënien tuaj, fantazitë rreth partnerit mund të nxisin perceptime pozitive të marrëdhënjes që përfundojnë në lidhje më të forta. Sidoqoftë, nuk ka dëshmi nga ky studim për të sugjeruar që nëse fantazitë tuaja përfundojnë në 'roaming' në territorin e mikro-tradhtisë, ju dhe partneri do keni pasoja negative. Nëse fantazitë ju ndihmojnë të ndiheni më të kënaqur me seksualitetin tuaj dhe ju i mbani këto fantazi në sferën hipotetike, marrëdhënia juaj mund të bëhet edhe më shumë përmbushëse me kalimin e kohës.
Previous Post Next Post