Kur dashuron dikë, çfarë dashuron tek ky person?

Nga Pol Thagard (Ph.D.)                                         Ilustrim i Romeo dhe Zjuljetës

 Kur Romeo dhe Zhuljeta ranë në dashuri me njëri-tjetrin, për çfarë ra në dashuri secili prej tyre? Filozofët kanë propozuar përgjigje të ndryshme për çështjen e objektit të dashurisë, duke përfshirë pohimet se njerëzit e duan një shpirt, një mendje, një personalitet, një trup, ose një person të mishëruar (i ardhshëm). 

Argumentet e tyre bazohen kryesisht në eksperimentet e mendimit, për shembull, duke marrë parasysh se çfarë ndodh nëse një person i dashur ndahet në dy kopje. Një mënyrë më e besueshme e përcaktimit të objektit të dashurisë është nxjerrja nga ajo që zbulon psikologjia dhe neuroshkenca rreth natyrës së dashurisë dhe personalitetit.

Në një postim të mëparshëm, unë propozova se dashuria është një model i ndezjes nervore, në përputhje me teorinë e përgjithshme se emocionet janë procese nervore që kombinojnë përfaqësimet e një situate, vlerësimin e rëndësisë qëllimore të situatës dhe perceptimin e ndryshimeve trupore. Kur Zhuljeta e dashuron Romeon, ajo ka një përfaqësim mendor të asaj që ai duket, se si 'tingëllon' zëri i tij, si ndjen, si e trajton, dhe aspektet e personalitetit të tij si inteligjenca. Ajo gjithashtu ka një vlerësim, të vetëdijshëm ose të pavetëdijshëm, se sa i plotëson qëllimet e saj të marrëdhënieve siç është përkujdesja për të.  Ajo i nënshtrohet ndryshimeve fiziologjike të tilla si rrahje të shpeshta zemre dhe fluturat në stomak që shoqërojnë pasionin. Teoritë e tanishme në neuroshkencë të bazuara në treguesit semantikë tregojnë se si të gjitha këto mund të kombinohen në një përfaqësim nervor të unifikuar (Thagard 2019).

Identifikimi i dashurisë së Zhuljetës si një proces nervor nuk do të thotë se ajo është në dashuri me vetëm një ide, përfaqësim mendor ose proces të trurit, edhe pse këto janë të gjitha pjesë të rëndësishme të mendimeve të saj rreth Romeos. Përkundrazi, ajo është në dashuri me personin Romeo - por çfarë është një person? Kjo pyetje është gjithashtu një për të cilën psikologjia dhe neuroscience propozojnë përgjigje të reja. Në një postim, unë përmend gjithashtu një llogari të vetvetes si një sistem i mekanizmave social, psikologjik, nervor dhe molekular. Zhuljeta jetoi qindra vite para se të zbulohej ndonjë nga këto mekanizma, por ajo do të ishte e aftë të vëzhgonte shumë nga manifestimet e tyre. Vëzhgimet dhe bindjet e saj rreth Romeos përfshinin informacion rreth sjelljeve të tij, pamjes fizike, personalitetit dhe marrëdhënieve shoqërore, të cilat rezultojnë nga mekanizmat bazë. Të marra së bashku, këto i shtohen anës psikologjike dhe nervore të asaj që Gary Foster e quan një person i mishëruar.

Dashuria mishërohet në dy mënyra. Së pari, si emocionet e tjera, bazohet pjesërisht në ndryshimet fiziologjike që ndodhin në trupin e personit në dashuri. Së dyti, dashuria është e mishëruar në atë pjesë të asaj që na tërheq tek njerëzit e tjerë, është mënyra se si duken trupat e tyre, të cilat kanë komponente seksuale dhe estetike.

Por dashuria shkon përtej trupit në dy mënyra, së pari sepse si emocionet e tjera ajo ka një dimension vlerësimi ku njerëzit mund të gjykojnë për masën në të cilën personi tjetër kontribuon në qëllimet e tyre. Së dyti, kur njerëzit mendojnë për partnerët romantikë, nuk është vetëm pamja e tyre fizike që ka rëndësi, por edhe shumë aspekte më abstrakte, të tilla si personaliteti (p.sh., ndërgjegja dhe hapja ndaj përvojës), arritjet dhe historia e marrëdhënieve.

Zhuljeta, ashtu si shumica e njerëzve sot, nuk ishte në dijeni të ndërveprimit kompleks të faktorëve që i bëjnë njerëzit ata që vërtetë janë, duke përfshirë gjenetikën, epigjenetikën, të mësuarit e hershëm të fëmijërisë, më vonë të mësuarit social dhe zgjedhjet. Por edhe pa imazhin e plotë, shumica e njerëzve mund të mendojnë për objektin e dashurisë së tyre si një kombinim i një trupi dhe një mendjeje. Shkenca njohëse moderne shpjegon se si ky kombinim funksionon nëpërmjet ndërveprimeve të mekanizmave molekular, nervor, psikologjik dhe social.
Previous Post Next Post