'Njerëzit e Bukur janë më Tolerant Moralisht ndaj Seksit'

'Njerëzit e Bukur janë më Tolerant Moralisht ndaj Seksit'

 Njerëzit që janë fizikisht tërheqës, janë më të hapur ndaj shumë sjelljeve që kanë të bëjnë me seksualitetin, sipas një studimi të publikuar në Social Sciences Quarterly. Gjetjet tregojnë se të kesh më shumë mundësi për t'u angazhuar në sjellje të caktuara mund të ndikojë në standardet etike të dikujt.

"Kur opsionet joshëse, por moralisht të dyshimta, bëhen gjithnjë e më të mundshme, zakonisht njerëzit i eliminojnë kundërshtitë e mëparshme morale", shkruan Robert Urbatsch i Universitetit Shtetëror të Iowa-s (SHBA) në studimin e tij.

Studimi shqyrtoi të dhënat nga Sondazhi i Përgjithshëm Social 2016 (SHBA) dhe Studimi Kombëtar Zgjedhor i SHBA-ve i vitit 1972. Të dy sondazhed sociologjike janë të pazakontë, pasi ndërmorën hapin e pazakontë të kërkimit të intervistuarve të vlerësojnë atraktivitetin fizik të të anketuarve.

Të anketuarit me pamje më të mirë kishin më shumë gjasa të mbështesin seksin paramartesor, seksin homoseksual, martesën homoseksuale dhe të drejtat e abortit. Por ata nuk ishin më tolerantë ndaj çështjeve që nuk lidhen me seksin, siç janë mosbindja civile ose legalizimi i marijuanës.

"Këto rezultate mbështesin hipotezën se një mundësi më e madhe për t'u kënaqur në një sjellje - siç duket, mbase tipikisht për aktivitetet seksuale - zvogëlon ndjenjën e stigmës morale që rrethon atë veprim", tha Urbatsch në studimin e tij.

Por, njerëzit më tërheqës nuk ishin më tolerantë në një drejtim. Nuk kishte ndonjë dallim të rëndësishëm statistikor midis personave tërheqës dhe jo tërheqës, kur ishte fjala për seksin jashtëmartor.

Urbatsch vuri në dukje se është gjithashtu e mundur që njerëzit më pak tërheqës, priren të kenë pikëpamje më pak tolerante për sjelljet e lidhura me seksin. 

"Në përgjithësi, njerëzit priren t'i perceptojnë ato situata kur marrin më pak se të tjerët, si të padrejta dhe të pandershme, dhe duan që në njëfarë mënyre ta kufizojnë një pabarazi të tillë," shkroi më tej ai./Oculus News
Previous Post Next Post