10 VIDEO Intriguese të UFO-ve

VIDEO Intriguese të UFO-ve
Videot që do shihni në vijim mund të konsiderohen si 10 pjesëzat autentike të filmuara të UFO-ve. Shumica e këtyre videove janë filmime në shirit të konverutara në video dixhitale. Disa janë të vjetra dhe dyshuese për t'u parë. Gjithesi, kriteret e që u përdorën për rankimin e këtyre videove janë:

- Mosha e videove, pasi sa më të vjetëra të jenë, aq më të vështira janë që të modifikohen me anë të kompjuterit.
- Burimi i videove. Për shembull, janë marrë video nga misionet e NASA-s dhe nga misione ushtarake.
- Kohëzgjatja. Zakonisht, videot që bëhen për të mashtruar zgjasin më pak se një minut.
- Analiza nga burime të pavarura, pasi kur video analizohet nga ekspertë, është e prirur të ketë më tepër kredibilitet.

1. Testi i Nellit, Nëndor, 1994:2. Video e rregjistruar nga një roje sigurie, 15 Maj, 2009:3. Drita të çuditshme, 13 Mars, 1997:4. Mision i NASA-s, Nëndor, 1996:5. Disa UFO të rregjistruara gjatë misionit të kontrollit për MIR, 3 Shkurt, 1995:6. Ufo që përplaset në një hapësirë shkretinore të pa identifikuar, data e papërcaktuar:7. UFO mëmë lëshon një sërë mjetesh të çuditshme; Meksiko Siti, Maj, 2009:8. Piloti i motorit të dëborës rregjistron aksidentalisht një UFO; Suedi, Shtator, 2012.9. UFO e filmuar nga disa kënde; Gjermani, 24 Gusht,1990:10. UFO në Tremonton, Utah; 2 Korrik, 1952.

Previous Post Next Post