Raporti OSBE-së për zgjedhjet: Zgjedhje të qeta por mungoi vullneti politik për të zbatuar ligjin

Drejtuesja e Misionit, amb. Odri Glover, deklaroi se fushata ishte e qetë dhe tonet e saj ishin më të qeta se më parë, por mungoi vullneti politik për të zbatuar ligjin dhe politizimi i institucioneve minoi procesin zgjedhor.

“Zgjedhjet janë për votuesit dhe duhet të jenë të mirorganizuara, kandidatët duhet të kenë qasje në media, por ne nuk mendojmë që gjithë këto kërkesa u përmbushën - tha zonja Glover. - Komisioni Qendror i Zgjedhjeve zhvilloi debate me karakter të politizuar dhe mori vendime jokonsistente".

Previous Post Next Post