(Foto) 12 njerëz me torua të humbur që vënë në pikëpyetje të Ardhmen e Njerëzimit

Të gjithë bëjmë gabime. Ndonjëherë bëjmë me të vërtetë gabime idjote. Por ka më keq, ka njerëz që bëjnë gabime aq trashanike, sa që na bën të vemë seriozisht në pikëpyetje mbijetesën njerëzimit. Fotot që po paraqesim në vijim mund t'jua përforcojnë këtë bindje.


Pronari i kujdesshëm i biçikletës
Pronari i kujdesshëm i biçikletës

Kujdestarja e zellshme e fëmijëve
Kujdestarja e zellshme e fëmijëve

I testuari i sinqertë
I testuari i sinqertë

Inxhinieri kreativ i kësaj ure
Inxhinieri kreativ i kësaj ure

Mbajtësi vigjilent i shënimeve
Mbajtësi vigjilent i shënimeve

E zonja e përkushtuar e qenit
E zonja e përkushtuar e qenit

Bërësi i talentuar i fjalëkryqeve
Bërësi i talentuar i fjalëkryqeve

Babai i kujdesshëm
Babai i kujdesshëm

Autori i këtyre "lajmeve të shpejta"

Gjeniu i matematikës

Eksperti i sigurisë së kësaj dere
Eksperti i sigurisë i kësaj dere

Dizenjatori i kësaj banjoje praktike

Previous Post Next Post