Suksesi

download (4).jpg
Suksesi konsiston në të shkuarit nga dështimi në dështim pa humbur entuziazmin (Winston churchill.


Ji gjithmonë vetvetja, shreh veten, ki besin në vetvete, dhe mos u mundo të kërkosh një person të suksesshëm e më pas ta imitosh (Bruce Lee.


Mos u mundo të bëhesh një njeri i suksesshëm, por muddohu të bëhesh një njeri me vlera (Albert Einstein.


Për të arrirë suksesin, dëshira për sukses duhet të jetë më e madhe se frika nga dështimi (Bill Cosby.

Një njeri i suksshëm është ai që ndërton themele të forta me tullat që i kanë dhënë të tjerët (David Brikley.


Mendohu dy herë përpara se të flasësh, sepse fjalët dhe influenca juaj do mbjellë rrënjët e suksesit, ose të dështimit në mendjen e një tjetri (Napoleon Hill.


Nuk e di çelësin e suksesit, por çelësi i dështimit po i lutet gjithëkujt (Bill Cosby.


Mbani përherë parasyshë që rruga e suksesit tuaj është më e rëndësishmja nga të gjitha (Abraham Lincoln.


Ndyshimi midis një njeriu të suksesshëm dhe një tjetri, nuk është mungesa e fuqisë, as mungesa e njohurive, por mungesa e dëshirës (Vince Lombardi.


Dam dështuar dhe dështuar me qindra herë në jetën time, prandaj edhe kam kenë i suksesshëm (Michael Jordan.


Mos pretendo suksesin nëse e do; thjeshtë bëj çfarë dashuron dhe beso në atë që bën, dhe suksesi do vijë natyrshëm (Davit Frost.


Për të pasur sukses në jetë, ju nevojiten dy gjëra: injoranca dhe besimi i tepruar (Mark Twain.


Formula e suksesit, zgjohu herët dhe puno shumë (J. Paul Getty.


Suksesi është një edukatore e ndyrë. Josh njerëyit e zgjuar që të mendojnë se s'mund të humbin (Bill Gates.


Veprimet janë çelësi thelbësorë drejt suksesit (Pablo Picaso.


Suksesi varet nga përgatitjet e mëparshme, dhe pa këto përgatitje, dështimi është i sigurtë (Konfuci.
Është më e ndershme të jesh një dështak në diçka që dashuron, se një i suksesshëm në diçka që urren (George Burns.
Previous Post Next Post