Llogarit indeksin e masës trupore nëse di peshën dhe gjatësinë; sa kg duhet të jesh?


Supplied by BMI Calculator USA

 Indeksi i masës trupore, i njohur në anglisht në internet gjerësisht si "BMI", është njësia e përdorur për të vlerësuar peshën dhe pikasur problemet në lidhje me obezitetin. Llogaritja për të gjeneruar këtë njësi kryhet duke përdorur një formulë të veçantë. Llogaritësi i mësipërm i BMI bën të gjitha llogaritjet automatikisht. Ndërsa më poshtë keni informacione shtesë për indeksin dhe se sa duhet të jetë.

Shënime: 

- Aty ku shkruan "your height", vendosni gjatësinë tuaj me presje dhjetore, për shembull: 1.80 m

- Aty ku shkruan "your weight", vendosni se sa kilogram keni me presje dhjetore, për shembull: 90 kg

- Rezultati i gjeneruar në kollonën më poshtë ku shkruhet "your results", pas përllogaritjeve, tregon nëse jeni obezë, normal ose nënpeshë, pra se në cilën kategori bëni pjesë. Referohuni tek të dhënat më poshtë:Llogarit falas indeksin e masës trupore nëse di peshën dhe gjatësinë; sa kg duhet të jesh?

Më poshtë paraqiten normat normale dhe jo normale të indeksit BMI, bazuar në përllogaritjet përkatëse të çdo individi.

Kategoria - BMI, shkalla - kg/m2          

Nënpeshë:                        < 16

Nënpeshë e moderuar:  16 - 17

Nënpeshë mesatare:      17 - 18.5

Normal:                          18.5 - 25

Mbipeshë:                      25 - 30

Mbipeshë kat. I:            30 - 35

Mbipeshë kat. II:          35 - 40

Mbipeshë kat. III:             > 40
Previous Post Next Post