5 rregulla bazë që mund t’ju bëjnë menaxherë më të mirë


1. Qëndroni të hapur ndaj mënyrave të reja të të parit të gjërave
Menaxherët më të mirë janë elastikë, të adaptueshëm dhe të lidhur ngushtë 
me ambjentin ku punojnë. Ata shohin gjthmnonë për mundësi më të mira për
 të zhvilluar biznesin. Janë të dëgjueshëm.

Idetë më të mira të punës së përditshme vijnë nga punonjësit që janë 
më afër punës konkrete. Ashpërsia është armiku i progresit. Mos u frikësoni 
që të merrni shembull një punonjës të mirë dhe t’ja paraqesni të tjerëve. 
2. Pritshmëria juaj duhet të jetë përsosmëria
Vendosni standardet të larta të kryerjes së detyrave, por që të jenë 
të realisht të realizueshme. Menaxherët më të mirë nuk janë ata që janë 
më të “ashpërit” apo më të “mirët”, por ata që marrin rezultatet më të mira
 nga njerëzit me të cilët punojnë.
Sapo punonjësit tuaj të kuptojnë që standardet tuaja janë të larta, ata nuk do
 ta harrojnë kurrë dhe do ta mbajnë vath në vesh këtë gjë. Nëse punonjësit 
tuaj e dinë që kërkesa  tuaj është përsosmëria, ka shumë të ngjarë që të mundohen
 vetë ta arrijnë një gjë të tillë.

3. Sigurohuni që punonjësit tuaj ta kenë shumë të qartë se ku duhet të
 fokusohen
Sigurohuni që objektivat e punonjësve tuaj të jetë të qarta dhe të arritshme.
 Performanca e punës së tyre nga puna reale që ata bëjnë, që do të thotë se ka
 standarde dhe është e matshme. Nëse punonjësit nuk e kanë të qartë se 
çfarë bëjnë, do të jetë shumë e vështirë që të marrim më të mirën prej tyre.

4. Komunikoni rregullisht duke dhënë fidbeke kuptimplotë
Komunikimi efektiv mund të tingëllojë pak si i largët me çështjen e menaxhimit, 
por në fakt është aspekti më i rëndësishëm. Menaxherët më të mirë janë edhe
 komunikatorë të shkëlqyer. Dhënja e rregullt e  fidbekëve – qoftë pozitiv apo 
negativ – është një ndër aftësitë kyçe të një menaxheri të mirë. Edhe nëse jeni larg
 punonjësve tuaj, sërish keni mundësi te komunikoni përmes celularit, sms-ve apo
 email-it. Shpesh komunikimi në distancë është më i efekshëm se sa komunikimi në
 person.

5. Mos iu shmangni konflikteve, zgjidhini në mënyrë të drejtë dhe të 
ndershme

Ashtu siç çdo menaxher e di, që çdo ambjent ku punohet përmban potencialin 
konstant të lindjes së konflikteve.  Çështjet personale, pagat, rritja e pagës, 
shpërblimet, pushimet etj., të gjitha këto aspekte kërkojnë nerva, por duhen 
menaxhuar drejtë dhe në mënyrë të ndershme.
Previous Post Next Post