Shkencëtarët shpjegojnë se si Universi komunikon me ne

 Jeta që njohim sot mund ta ketë zanafillën rreth 4 miljardë vjetë më parë - kur disa organiza me ndërgjegjen e një shkëmbi evoluan në forma të çuditshme jetësore.

Në fillim le të diskutojmë dy pikëpamjet mbizotëruese rreth ekzistencës, duke eliminuar dogmat dhe nuancat fetare.

1. Qeniet njerëzore evoluan nga një qenie tjetër - që shpesh i referohen "Zot", "Universi", "Shpirti i madh", të gjitha përfshijnë një inteligjencë më të madhe.

2. Qoftë organizmat e thjeshtë njëqelizore apo ato komplekse, përfshirë njerëzit, evoluan përmes një sërë ndodhishë të panumërta rastësore përmes miliona vjetësh të selektimit natyrorë.

Njëra pikëpamje bazohet në një formë të inteligjencës së madhe; tjetra bazohet krejtësisht tek realiteti materjal (Njutonjane).

"Nëse do shihnim përpara organizmave një qelizorë, dhe pas femrës dhe mashkullit të fundit, do mbetesh vetëm ti - koshienca, mënyra e të menduarit e së cilës përmban atë të një bote të tërë." Robert Lanza, "Biocentrizmi."

(Kujdes!)

Qëllimi i këtij artikulli nuk është të bindë njeri për njërën nga këto mënyra, por të paraqesë një pikëpamje nga perspektiva e një minoriteti shkencëtarësh.

Tani që kemi prekur një pikë të artikullit, le të diskutojmë pikëpamjen e "ndërgjegjes shkencore".

"Në thelb, jeta është dije dhe e ndërgjegjshme." Pak nga ne mund të argumentonin me këtë citim të Dr. Bhakti Shanta. Minoriteti që do e përballonte këtë do të përballej me më parë një pirg të madh sa mali i Korrabit dukumentash shkencore, për të verifikuar këtë pretendim.

Sidoqoftë, disa shkencëtarë, përfshirë edhe Stiven Haukins, pohojnë se shkenca nuk lë vend për aspekte subjektive të koshiencës, në tentativën e saj për të njohur botën si një marrëdhënje mes atomeve, forcave dhe molekulave.

Çfarë do të thotë "ndërgjegje subjektive"?

Ndërgjegja është principi ekzistencial që na lejon të kemi një "përvojë" - ndryshe nga pavetëdija, e cila nuk na e mundëson këtë gjë.

Ndërgjegje subjektive, si përkufizim përfshin "përvojën individuale të realitetit të dikujt." Në pamje të parë duket sikur këtu nuk ka shumë debat; por në fakt këtu ka shumë debat.

"Universi komunikon me ne gjatë gjithë kohës."

Sipas pikëpamjes "Vedic" të ekzistencës, Universi përpiqet vazhdimisht të komunikojë me ne. Mençuria "Vedic", është e barabartë me dogmat e budizmit sa i përket universit.

Dakord, po atëherë, si nuk dëgjojmë gjë fare?

Pyetja, sipas "Vedic", është që universi ka gjuhën e tij. Më specifikisht, universi flet përmes një lidhjeje shpirtërore.

Një tjetër pengesë e komunikimit me universin është "mendësia majmun" - ose mendja e zënë e njerëzve. Në një farë mënyre jemi të limituar kur krahasohemi me inteligjencën kolektive që përfshin universin.

"Për të dëgjuar universin, nevojitet qetësi mendore, diçka që shumë e kanë të vështirë ta arrijnë përmes disiplinës. Në vijim do diskutojmë metodat e disiplinës.

Ja si të komunikojmë me universin sipas traditës "Vedic".

1. Qëndro gati për të marrë

Nëse nuk jemi të qetë apo të pavëmendshëm për të dëgjuar dikë, nuk do e dëgjojmë kurrë vërtetë. E njëjta gjë edhe për universin.

Kështu që duhet të ushqesh një dëshirë të përgjithshme për të dëgjuar nga universi. Nuk nevojitet ndonjë mundim i madh, por thjeshtë e kundërta çfarë kemi mësuar nëpër shkolla.

2. Kushtojini vëmendje përvojave

Universi nuk komunikon me seanca të përcaktuara. Nuk do dëgjosh fjalë, por do dëgjoni modele dhe dëshmoni mendimet transformuese.

Si mundet dikush apo diçka me intelekt dhe aftësi të limituara të komunikojë? Nuk do flasin se nuk është e nevojshme - dhe ju nuk keni nevojë për fjalën e folur në mënyrë që të bëni interpretimin e kuptimit.

Universi komunikon përmes përvojës mendore, fizike, emocionale dhe shpirtërore.

3. Meditimi

Ashtu siç e përmendëm më parë, është sfiduese të ndërveprosh me universin me një "mendësi majmuni". Pa dyshim që mënyra më e mirë për të qetësuar mendjen dhe komunikuar me universin është përmes meditimin.

Meditimi dhe të jetuarit ndërgjegjshëm shpesh janë parakushtet e komunikimit me universin, sepse lartëson ndjeshmërinë intuitive dhe shpirtërore. Universi komunikon me një frekuencë të ndryshme - një formë e cila është shumë e huaj për qeniet njerëzore në gjendjen e tyre natyrore.

4. Beso

Miliona njerëz kanë pasur përvoja transformuese me universin - zgjimi, rilindja, transformimi, etj., vetëm për të bërë që analizimi i tepërt ti bëjë jo besimtarë.

Analiza rigoroze dhe përvoja shpirtërore shpesh nuk janë të pajtueshme. E para lidhet me vëzhgimin dhe matjet, ndërsa e dyta me përshtypjet e shpirtit dhe besimin.

5. Mos i mbikomplikoni gjërat

Komplikimi i tepërt i përvojës shpirtërore shpesh shkakton mosbesim në vetvete. Mosbesimi ngrutëson zemrën dhe represon të vërtetën.

Ndërsa inteligjenca e universit është e pafundme, e jona ka kufij. Prandal disa nga mendjet më të shndritura të njerëzimit nuk mund ta pranojnë natyrën jo materiale të ekzistencës.

Universi do komunikojë me ne, por ne duhet të kemi dëshirën të njohim gjuhën e tij, ndoshta më e rëndësishmja është hapja e zemrës ndaj përvojës./Oculus News

Previous Post Next Post