Ndriçojeni Dhomën me një Patate!

Light Your Place with a Potato

Një patate e vetme e zier për vetëm 8 minuta mund të ndriçojë një dhomë të tërë.

 Ky eksperiment u bë nga Haim Rabinovitch, profesor shkence dhe agrikulture në Izrael. Ai mori copat e patateve dhe u vendosi një anodë bakri nga njëra anë dhe një katodë zinku nga ana tjetër, të cilat u lidhën me tel. Më pas ai zbuloi që kjo lloj "baterie" patateje mund të ndriçojë një dhomë me një llampë që kursen energji deri në 40 ditë, siç raporton Reuters.Ky informacion është shumë i rëndësishëm për ato vende të botës së tretë ku teknologjia nuk është e zhvilluar, por edhe për aventurierët që dëshirojnë të eksplorojnë me net të tëra vende të paeksploruara më parë në vendet e pashkelura të Shqipërisë.

.
Previous Post Next Post