10 shenjat e Tradhtarë(e)ve Bashkëshortorë

10 shenjat e Tradhtarë(e)ve Bashkëshortorë

 Thuhet se ekzistojnë 10 shenja të një tradhtari, të cilat nuk duhen injoruar:

1. Vijnë gjithmonë vonë në shtëpi

2. Ruajnë telefonin e tyre

3. Prishje parashë në mënyrë të pashpjegueshme

4. Bëhen të largët

5. Kanë nevojë për privatësi

6. Mbrohen menjëherë dhe në mënyrë të çrregullt kur i pyet

7. Ndryshime në të veshur dhe në higjienë

8. Intimiteti është i rradhë ose nuk ekziston

9. I shmangen rretheve shoqërore

10. Duhet që "të punojnë"
Previous Post Next Post