5 Shenja që jeni në një lidhje Intime Shpirtërore

 Kur vjen puna për marrëdhënjen, shumica prje nesh dëshirojnë dikë që mund të ndryshojë krejtësisht jetët e të tundë botën tonë. Sidoqoftë, të kërkosh këtë lloj marrëdhënjeje është njëjtë si të kërkosh gjilpërën në kashtë, sepse kërkon dy njerëz që të jenë çliruar nga egoja e tyre në të shkuarën. Kërkon dy njerëz që kanë hyrë thellë në veten e tyre dhe e kanë ngërthyre atë, që mund t'i ofrojnë njëri-tjetrit dashuri të pakushtëzuar e ta ndihmojnë njëri-tjetrin.

 5 Shenja që jeni në një lidhje Intime Shpirtërore


Po të jeni përfshirë në një marrëdhënje të tillë, duket sikur po notoni mbi re, sepse të dy e lartësoni njëri-tjetrin më shumë seç mund ta kishit imagjinuar.

Nëse mendoni se mund të jeni në një marrëdhënje të tillë, lexoni më poshtë për të qenë të sigurtë.

1. Nuk mundoheni të ndryshoni njëri-tjetrin
Në një marrëdhënje intime shpirtërore, të dy njerëzit do e pranojnë njëri-tjetrin me gjithë zemër. Nuk dëshirojnë të shkrijnë idetë mes tyre, siç mund të mendojnë prindërit e tyre; thjeshtë e adhurojnë njëri-tjetrin.

Që një marrëdhënje të funksionojë, të dy personat duhet të ndihen të sigurtë deri në atë masë sa të vlerësojnë e të pranojnë njerëzit e tjerë. Sapo ta kenë përmbushur egon e tyre dhe kanë mësuar ta lënë atë mënjanë, ata mundet me të vërtetë të duan e të kuptojnë të tjerët, dhe kjo bën një marrëdhënje të bukur, intime dhe që zgjat pambarim.

2. Nuk intensifikoni marrëdhënejt e të tjerëve
Një marrëdhënje nuk duhet që t'ju strehojë nga stuhtë, apo të shërbejë si mundisa e fundit për një jetë të lumtur. Por duhet t'i shtojë vlerë jetës së këndshme që keni ndërtuar. Njerëzit në një marrëdhënje intime shpirtërore e shijojnë plotësisht jetën e tyre, dhe e përhapin pozitivitetin që kanë tek të tjerët. Njerëzit në një marrëdhënje të tillë zakonisht ndajnë të njëjtin mision apo qëllim në jetë, dhe janë bashkuar për të kryer detyrat e tyre si qenie shpirtërore.

3. Ndani të njëjtën pikëpamje për jetën
Njerëzit në marrëdhënje intime shpirtërore shpesh ndajnë të njëjtën perspektivë mbi disa aspekte të rëndësishme të jetës, si besimi, mënyra e rritjes së fëmijëve, dieta, puna, sensi humorit etj. Sa më shumë të përbashkëta, aq më shumë lidhje forcohet. Ndjeni sikur e kuptoni njëri-tjetrin në një nivel shumë të thellë sepse keni shumë pikëpamje dhe opinione të përbashkëta rreth jetës.

Mund të mos bini dakord në çdo gjë, por mund të lidheni me to në një nivel të thellë, dhe nuk duhet të shpenzoni kohë dhe energji duke prezanzuar veten tuaj tek partneri.

4. Bëni biseda të thella dhe kuptimplota
Mund të keni një marrëdhënje jetëgjatë kur fillimet e saj të jenë venitur. Për shkak se, veç anës fizike, keni ndërtuar lidhjen emocionale dhe mendore dhe nuk mund të shkëputeni lehtësisht nga njëri-tjetri. Nuk e përdorni njëri-tjetrin thejshtë për t'u kënaqur; vlerësoni mendimet dhe ndjenjat e njëri-tjetrit, dhe e dëgjoni njëri-tjetrin pa ndërprerje.

Ndiheni krejtësisht të çlirët kur hapeni me njëri-tjetrin dhe ndani gjërat më intime, sekrete shokante dhe të errëta, ide abstrakte; nuk mendoni dy herë për çfarë doni të thoni. Biseda rrjedh lirshën nga një ide tek tjetra, dhe mund të bisedoni gjithë natën pa u mërzitur.

5. Nuk e sheh partnerin si shpëtimtarë
Më e rëndësishmja është kur ndiheni besimplotë në vetvete, pa pasur njeri nga pas. Nuk keni nevojë që partneri të vlerësojë ekzistencën e t'ju pranojë ju. Thjeshtë dëshironi ta keni pranë partnerin, dhe të dini se ai apo ajo ka një rol të rëndësishëm për të luajtur në jetën tuaj. Mund të keni bërë gjithë atë punë të pisët për të shpëtuar veten tuaj. E keni kuptuar më parë se vetëm ju mund të heqni zinxhirët e shpirtit tuaj e të çlironi mendjen tuaj, dhe këtë nuk e kërkoni në marrëdhënje.

E shihni partnerin si një superhero në mënyrën e tij apo saj, sepse edhe ata kanë gërmuar thellë dhe i kanë hequr të gjitha barrierat nga zemra e tyre. Duhet të bëheni vetja juaj më e mirë, pra shpenzoni kohë së bashku duke ndërtuar njëri-tjetrin, jo duke e gërryer njëri-tjetrin.
Previous Post Next Post