Shqipëria po humbet shfrytëzimin racional të Naftës

nafta patos marinza
Ekspertë të sektorit të naftës në Shqipëri thonë se  vendi po humbet shfrytëzimin racional të vendburimeve të naftës prej mosveprimit të strukturave shtetërore në mbikqyrjen e  kontratave dhe marrëveshjeve. Ekspertët vlerësojnë se investitorët e  huaj në këtë sektor kanë përmirësuar teknologjinë dhe nxitur marëdhënie të reja me komunitetet e banorëve,  por mbetet të shihen rezultatet. Korrespondenti ynë Raimond  Kola bisedoi në Fier me dy inxhinerë nafte  me përvojë mbi 40 vjeçare në këtë sektor.
Previous Post Next Post