Përmirësohet infrastruktura turistike në Veri Zona Veriore e Shqipërisë ka pasuri të shumta turistike, si Lugina e Valbonës, Bjeshkët e Namuna, Parku Kombëtar i Thethit, ai i Razmës si dhe Vermoshi. Nga viti në vit, po përmirësohet  infrastruktura turistike në këto zona, duke shtuar edhe numrin e vizitorëve vendas dhe atyre të huaj.
Në përpjekje për të nxitur dhe promovuar vlerat turistike të këtyre zonave malore, po punohet për lidhjen e internetit në zonën e Bjeshkëve të Namuna, për promovimin e bujtinave dhe haneve të ndërtuara nga banorët vendas,  si dhe hartës dixhitale të zonave turistike, pjesë e projekteve  ndërkufitare Shqipëri-Mali i Zi, që financohen nga BE.
Previous Post Next Post