10 Gabimet më të Rënda të Gjuhës së Trupit

1. Mungesa e kontaktit me sy
Kur nuk shikoni dikë në sy, kjo mund të sinjalizojë mungesë respekti.

2. Qëndrimet e gabuara trupore
Slouching
Qëndrimi i gabuar truporë u sinjalizon të tjerëve që ju mungon vetëbesimi dhe keni nivel të ulët energjishë.

3. Shtrëngimi i dobët i dorës
Shtrëngimi i dobët i dorës
Një shtrëngim dore që nuk është i qëndrueshëm, sinjalizon mungesë autoriteti. Ndërsa një shtrëngim shumë i fortë përçon sinjalin e agresivitetit të skajshëm.

4. Mbledhja e krahëve 
 Mbledhja e krahëve
Mbledhja e krahëve krijon një sens të të qenit të mbyllur dhe u tregon të tjerëve që nuk keni interes për ta ose nuk ju interesojnë mesazhet e tyre.

5. Vështrimi poshtë
Looking Down
Ndërsa shikoni poshtë ndërsa jeni duke bërë një prezantim, kjo bën që të humbë e gjithël fuqia prezantimit dhe bën të ndiheni të dobët. Në ndërveprimet e përditshme, ky gjest mund të bëjë të ndiheni të parehatshëm.

6. Kthimi i trupit në drejtim të ndryshëm nga bashkëbiseduesi
Kthimi i trupit në drejtim të ndryshëm nga bashkëbiseduesi
Distanca e madhe fizike, animi i trupit larg nga personi me të cilin po k0munikoni, tregon që jeni të shqrtësuar, të pabesueshëm apo të painteresuar rreth subjektit.

7. "Ngrënja" e thonjëve ose prekja e flokëve
Ngrënja" e thonjëve ose prekja e flokëve
Kjo mund të sinjalizojë energji të tepërt, gjë që sinjalizon parehati dhe mërzitje.

8. Invadimi i hapësirës së të tjerëve
Invading Others' Space
Kur i afroheni kolegut/koleges më shumë se 0.5 metra ose e trajtoni zyrën e tij/saj si të ishte e juaja, kjo sinjalizon mosrespekt dhe se nuk keni një kuptim të qartë të kufijve personal.

9. Kur i hidhni një sy orës
Kur i hidhni një sy orës
Kur i hidhni një vështrim orës, sado të shpejtë, ndërsa bashkëbisedoi, kjo sinjalizon mosinteresim dhe arrogancë.

10. Ngrysja e vetullave ose vrejtja
Ngrysja e vetullave ose vrejtja
Ngrysja e vetullave, shpesh në mënyrë të paqëllimtë ose të pandërgjegjshme, komunikon palumturi dhe mospajtim.
Previous Post Next Post