Transparenca mbi ekonominë zbulon monopolet në ShqipëriInstituti Shqiptar i Shkencës zhvilloi sot një takim me studiues në Ditën Ndërkombëtare të të Dhënave të Hapura. Në një ditë si kjo veprimtarë në kryeqytete të ndryshme të botës punojnë në dobi transparencës. Veprimtarët shqiptarë u përqëndruan tek hapja e të dhënave dhe transparencës mbi shoqëritë tregtare dhe koncesionare që veprojnë në vend.


Një numër i madh marrëveshjesh koncesionare nuk janë publikuar. Ekspertët pohojnë se mungesa e transparencës është një nga pengesat kryesore të shoqërisë dhe ekonomisë shqiptare, prej nga burojnë korrupsioni, keqqeverisja dhe varfëria në Shqipëri.
Previous Post Next Post