Meditim me Syrin e Tretë Çakra për të ushqyer Intuitën

Syri i Tretë Çakra (Anja) gjendet në ballë mes dy syve. Është qendra e energjisë që na lidh me fuqinlë e intuitës, me zotësitë tona për t'i besuar vëzhgimeve dhe perceptimeve tona. Kjo çakra na ndihmon të ndjejmë një lidhje të thellë mes intelektit, emocioneve, trupit tonë dhe me pjesën tjetër të botës.

Është thelbësore që të ekuilobrohet syri i tretë çakra, për t'u ndjerë të qendërzuar në aftësitë vendimmarrëse dhe komunikuese, përara se të lëvizet drejt çakrave të tjera. Me një balancë të syrit të tretë çakra, ne nuk ndihemi vetëm mendjekthjellët dhe të relaksuar, por gjithashtu më të ndershëm dhe më të mëshirshëm (si në drejtim të vetes tonë, ashtu edhe në drejtim të të tjerëve.

Kur syri i tretë çakra nuk është i ekujlibruar, mund të ndihemi të lidhur, mjegulluar, të pavendosur, të stakuar dhe të çorientuar. Por në varësi të faktit se si mund të ndiheni sot, do ishte përherë një eksperiencë e mirë që të hetoni me syrin e tretë çakra. Për të hapur dhe ekuilibruar syrin e tretë, në mënyrë tipike do të përfytyroni ngjyrën indigo (blu që anon nga spektri i ngjyrës vjollcë) mes syve përgjatë meditimit.

Në këtë video të shkurtër mund të shqyrtoni disa mënyra se si të ekuilibroni syrin e tretë. Përgatituni të ndjeni zjarrin brenda jush!/bodymindgreen/
Previous Post Next Post