5 Ëngjëj dhe Djaj nga bota e besimeve fetare

Ëngjëjt dhe djajt luajnë një rol të madh në shumë besime fetare, ku ëngjëjt shihen si mbrojtës dhe djajt si tundues. Sidoqoftë, shumë nga emrat dhe rolet e tyre kanë humbur përgjatë kohës.

Munkari dhe Nakiri, Islam
Munkari dhe Nakiri, Islame
Në traditën e Islamit, sapo një person vdes, merret menjëherë në pyetje nga dy ëngjëj që njihen si Munkari dhe Nakiri. Këta nuk përmenden specifikisht në Kuran, por shumë studiues mysliman i mëshojnë idesë se këta nënkuptohen në librin e tyre të shenjtë. Dy ëngjëjt vijnë në varr, rehatojnë të vdekurin dhe e pyesin atë për pikëpamjet e tij rreth Muhamedit.

Ata që dyshojnë se ai është Apostulli i Allahut gjykohen me drejtësi dhe lihen të vetëm deri në ditën e ringjallles, Dita Islame e Gjykimit, kur i vdekuri ngrihet nga varri. Nëse personi i vdekur është një mëkatarë, ai apo ajo nuk do jetë në gjendje të përgjigjet, dhe dy ëngjëjt do ta godasin të vdekurin aq sa të dëshirojë Allahu, madje edhe deri në ditën e ringjalljes.

Mastema, Çifut
Mastema, Çifut
Një karakter i mitologjisë çifute, Mastema konsiderohet si shefi i shpirtërave që lartësohen falë çiftëzimit të ëngjëjve me femra njerëzore. Mastema derivon nga fjala çifute "animosity" (armiqësia), që del në pah tek libri i jubileve. Nga disa konsiderohet kanonike, ku edhe është përshkruar si ëngjëlli i mjerimit. Si një shërbëtorë i Zotit, Mastema josh njerëzit dhe i ekzekuton ata kur është e nevojshme. Në disa mënryra, ai mund të shihet si paralajmërues apo i identifikuar me djallin.

Mbikëqyrësi i djajve, thuhet se Mastema ka bindur Zotin që të lejojë djajtë të qëndrojnë mbi tokë. Pas Përmbytjes së Madhe, Noa kërkojë që të gjithë shpirtërat e këqinj të kyçen në nëntokë, një kërkesë që u pranua nga Zoti. Por përpara se ai të përmbushte detyrën, Mastema e bindi zotin të lejojë rreth një të tretën e tyre që të qëndrojnë mbi tokë.

Legjendat çifute thonë se Mastema ishte djalli që ndihmonte magjistarët egjiptjan kur këta të fundit sfidonin Moisiun dhe Aaron.

Jofeli, Kristjanoçifut
Jofeli, Kristjanoçifut
Një kryeëngjëll që nuk është cilësuar më nga ndonjë kishë apo sinagogë, i cili shihet gjithashtu si mborjtësi i artistëve. Nga disa medohet se është në vend të Çerubimit, shërbëtori me krahë i Zotit. Besohet se është ëngjëlli të cilit i është dhënë detyra për të mbrojtur Pemën e Dijes në Kopështin e Edenit, besohet gjithashtu se mund të jetë ëngjëlli që dëboi Adamin dhe Evën kur dhunuan ligjin e Zotit.

Rafaeli, Kristjanoçifut
Rafaeli, Kristjanoçifut
Një nga shtatë kryeëngjëjt që gjendet në besimin kristjan, ku Rafaeli besohet të jetë i treti në rankimin qiellorë të ëngjëjve. Rafaeli përmendet shkurtimisht në librin jo kanonik "Enoch", një punë e vjetër çifute; përmendet gjithashtu në librin gjysmëkanonik të Tobit. Në librin e Tobit, Rafaeli është një nga pesë ëngjëjt e shenjtë që shkojnë pranë fronit të Zotit.

Po të marrim parasyshë rolin e Rafaelit në mbrojtjen e Pemës së Dijes në Eden, Rafaeli shihet gjithashtu si një shërues, një rol që e luajti në librin e Tobit. Nga traditat e hershme çifute, imazhi i tij është vendosur shpesh në aspektin mbrojtës. Në besimin Islam, një kryeëngjëll që quhet Israfil, mund të shihet si homologu i Rafaelit, kështu që roli i tij si ëngjëlli që do t'i fryjë një brinje që paralajmëron fundin e botës, është me i ngjashëm me atë të kryeëngjëllit Mikel.

Mara, Budist
Mara, Budist
Një djall që shpesh quhet "Joshësi", Mara ka luajtur një rol të madh në jetën e Siddhartha-s përpara se të bëhej gruaja e Buddhas. Kur Gautama u ul nën pemën eBodhi-t, djalli Mara u mundua ta pengonte atë të arrinte qëllimin. Duke përdorur ushtrinë e tij të djajve, ai bëri çfarë mundi për të penguar Gautama-n. Gjithsesi nuk ia arriti qëllimit, kështu që Mara u largua i mundur.

Nga sanskrishtja Mara përkthehet "vdekja" apo "vrasësi". Mendohet se sundon një nga gjasthë qiejtë, në fushën e dëshirave. Është i angazhuar për të çorientuar njerëzimin, përdor kënaqësi sensuale, kryesisht ushtrinë e tij me femra të bukura.
Previous Post Next Post