5 karaktere misterioze në Bibël që askush s'mund t'i shpjegojë


Bibla kanonike është e mbushur me karaktere misterioze, shumë prej të cilëve, bëjnë gjërat e tyre, pastaj zhduken. Disa janë thjeshtë aty për të ilustruar. Por disa të tjerë kanë një prezencë kontekstuale që kërkon analizë të mëtejshme. Disa të tjerë, janë, thjeshtë të mistershëm.1. Gruaja e Kainit
02
Sipas Genesis, Kaini ishte njeriu i parë i lindur. Ai më vonë vrau Abelin duke e sakrifikuar që të ishte më i favorizuar se ai për të mirat. Zoti mallkoi Kainin dhe tokën që ai mbillte, duke bërë që ai të endet si andart rrugëve.

Kjo pjesë e historisë është shumë mirë e njohur. Më vonë, kemi lexuar që ai u vendos në tokën e Nod, dhe befasisht, ka një grua. Absolutisht, asgjë tjetër nuk është thënë për të. Në fakt, pyetja se nga doli gruaja e Kaimit, ka munduar shumë studiues, duke qenë se ai ishte njeriu i vetëm i lindur nga Eva dhe Adami. Disa ia atribuojnë këtë fakt një tribuje tjetër të mistershme. E vetmja përgjigje standarde e kësaj pyetje është se Eva dhe Adami kishin shumë nipër dhe mbesa.


2. Jozef Barsabas
03
Pasi Juda Iskariot u dorëhoq duke tradhëtuar Krishtin, dishepujt u orvatën menjëherë për të mbushur vendin e zënë e për ta bërë 12, sipas teologjisë standarde. Dishepujt e mbetur, përfshirë edhe Tomasin, ishin kandidatët e mundshëm nga 120 aderues që ndiqnin Krishtin. Ata propozuan shumë ndjekës për të zënë vendin.

Ishte Matias, një karakter misterioz. Nuk dimë se nga erdhi apo se ç'bënte më parë. Disa mendojnë se ishte mbledhësi i taksave që hipi në pemë për të parë Krishtin mbi gomar. Ndërsa ai që humbi ishte Jozef Barsabas, i njohur edhe si jozef juntus. Nuk dimë gjë për të, madje edhe më pak seç dimë për Matias.

Sidoqoftë, ka një spekulim të madh. Në listën e emrave që shfaqen tek Mark-u 6:3, përfshihen aderuesit më besnik të Krishtit. Njëri nga këta njihet si Joses, dhe tjetri Gjon.


4. Dishepulli i dashur
04
Në Ungjillin e Gjonit, ka disa referenca për dishepullin që Jezusi donte më shumë. Ky i preferuar i veçantë është prezent në kryqëzim, dhe pas ringjalljes. Ka debat të konsiderueshëm mbi identitetin e kësaj figure mistike.

Më të munshmit mund të jenë Gjon apostoli, njëri nga rrethi i brendshëm i Krishtit. Por asnjë nga të 12 dishepujt nuk ishte prezent në kryqëzim. Figura të tjera të debatuara janë Mari Magdalena, Lazari që u ringjall nga Jezusi, madje hamendësohet edhe për një governator romak.

5. Simon Magjistari
05
"Simon" njihet si shitës i privilegjeve dhe pozicioneve të Kishës. Njihet edhe si Simon Magjistari, i cili shfaqet shkurtimisht në Bibël në aktin 8:9-24. Emri i tij është bërë thuajse sinonim i mendimit heretik dhe shfrytëzimit fetar.

Prezantohet si një magjistarë i fuqishëm, i cilë konvertohet në krishter dhe kërkon të mësojë më shumë nga apostujt Pjetër dhe Filip. Kur ai zbuloi dhuratat e Shpirtit të Shenjtë, ai u ofron apostujve para në këmbim të sekreteve që t'ja transmetojë të tjerëve. Apostujt nuk ishin të kënaqur.

Disa tekste të paprovuara tregojnë pak më shumë për të, për shembull, se ai ishte i aftë edhe të fluturonte. Mendohet që konvertimi i tij ishte bërë për arsye ekonomike.

Mendohet gjithashtu se ai ishte themeluesi i Gnosticizmit, një sistem që bazohet fuqishëm tek simbolet e judaizmit dhe kristjanizmit.
Previous Post Next Post