Shqiptarët e Ukrainës: si ruajtën traditat, gjuhën e zakonet ndër shekuj


 Për shkak se vendi i shqiponjave ka qenë në udhëkryq të perandorive dhe feve më të mëdha botërore, është pushtuar vazhdimisht gjatë shekujve nga perandori dhe shtete të ndryshme. 

Si rrjedhojë, shqiptarët vazhdimisht janë detyruar të emigrojnë në shtete të ndryshme për të shpëtuar kokën, por edhe kanë shërbyer në ushtritë e vendeve të tjera qoftë si mercenarë apo si pjesë e ushtrive ku ishin rekrutuar, ku një numër i madh është stacionuar në vendet ku i kanë dërguar perandoritë.

Gra shqiptare në Ukrainë

Rreth numrit të shqiptarëve në botë ekzistojnë mendime të ndryshme, shifrat luhaten nga 10 në 30 milionë shqiptarë.

Gjithsesi në videon e mësipërme paraqitet një fragment nga dokumentari “Mbijetesa e shqiptarëve të Ukrainës”, realizuar nga Agim Xhemali në vitin 2006 me shqiptarët e Ukrainës, të cilët kanë emigruar në Ukrainë në kohën kur trevat shqitpare ishin nën sundimin e Perandorisë Osmane, i cili vlen për t'u ndjekur./Oculus News >

Previous Post Next Post