10 Përvoja Prag-Vdekjeje të Pabesueshme (Video)

Ashtu siç edhe kjo video e tregon, ekzistojnë disa aspekte që lidhen me prag-vdekjen të cilat shkenca nuk është në gjendje t'i shpjegojë e vetme. Po, në vazhdim do gjeni të gjitha dritat që shkëlqejnë, tunelet dhe të afërmit e vdekur që prisni të takoni. Por disa gjëra në fakt, janë më shqetësuese.


Siç do shihni, ekzistojnë eksidente në prag-vdekjeje ku njerëzit kanë mësuar gjëra që nuk mund t'i mësonin më parë. Përveç disa rastepe që vështirë të besohen, dalin në pah edhe shumë pyetje që mbeten pa përgjigje.

Si mund ta shpjegoni faktin kur njerëzit vizitojnë botë dhe vende, që nuk janë zbuluar ende? Si mundet, që një fëmijë të sjellë ndër mend vizitat që i ka bërë një miku të vdekur apo një kushëriri, që fëmija nuk e ka takuar dhe madje nuk e ka ditur se ekzistonte? Në këtë video do gjeni disa eksperienca prag-vdejkeje të pazakonshme.

10 Përvoja Prag-Vdekjeje të Pabesueshme (Video)

Ndërsa ne nuk e dimë me siguri se çfarë mund të ndodhë pas vdekjes, ekzistojnë shumë shembuj të njerëzve që i janë afruar jetës së përtejme. Të lënduar keqas në aksidente apo nga sëmundje të pakurueshme, disa njerëz e kanë lënë përkohësisht këtë botë dhe kanë përjetuar shijen e asaj se çfarë mund të ndodhë në jetën e përtejme. Në çdo rast, personi ngrihet sërish dhe tregon versionin e tij rreth përvojës kur ishin "të vdekur". Në të shumtën e rasteve, ekzistojnë ngjashmëri të forta mes tyre. Që nga dritat që shkëlqejnë, tek tunelet, portat margaritartë dhe tek të afërmit e sëmurë, thuajse të gjitha përvojat e prag-vdekjes ndajnë karakteristika të përbashkëta.
Previous Post Next Post